Priser

Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

 

Barnehageplass (100%):
Ny pris fra 1.1.21 er 3230,-


Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2,

50% på barn nummer 3 eller flere

Matpenger:
400,- for 100% plass. Vi serverer tre måltider daglig. Frokost, varmlunsj/middag og ettermiddagsmat + frukt. Matpengene dekker dette.